Liceul Tehnologic "GEORGE BIBESCU" Craiova
   Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
mail: george.bibescu@yahoo.com
Linkuri utile...
Contact
Str. Constantin Brâncoveanu nr. 101 Craiova, judetul Dolj
Tel 0351-405698
fax: 0251-423902

mail: george.bibescu@yahoo.com
 
CONTACT
Str. Constantin Brâncoveanu nr. 101 Craiova, judetul Dolj,Tel 0351-405698 ,fax: 0251-423902

REPERE

1.09.1990 - ia naștere Grupul Școlar I.C.M. Nr.3 urmare a reorganizării rețelei școlare, prin divizarea Liceului Industrial „Nicolae Titulescu”. Primul colectiv a fost format din 30 cadre didactice și 546 elevi, repartizati în 14 clase, cu specializarile: Electrician, montator întretinere și reparatii instalatii electrice industriale și echipamente de automatizare, Electromecanic auto, Lăcătuș mecanic, Tinichigiu auto, Mecanic mașini și utilaje, Prelucrator prin așchiere, Sudor, Vopsitor. Sediul școlii se afla în clădirea atelierelor Liceului Teoretic "Nicolae Titulescu".

  1991 - Includerea școlii în rândul școlilor pilot și asociate UNESCO.

Director Prof. Petre CAUC

  1994 - Școala este inclusă în programul de reforma a învățământului, coordonat de Institutul de Științe ale Educației ("Management" și "Predarea fizicii pe bază de concepte").

  1995 - Grupul Școlar I.C.M. Nr.3, în urma unei severe selecții, devine Școală pilot în Programul Phare – VET RO 9405, familia ocupațional㠄Mecanică și tehnologia materialelor”.

În cadrul programului, cadrele didactice din școală au elaborat 20 standarde ocupaționale, 17 standarde de pregătire profesională pentru școala profesională și postliceală, pentru meserii cu pregătire de bază în domeniul mecanic, electromecanic și electric. De asemenea au fost elaborate 3 curricula pentru anul I Școala profesională și postliceală, 7 curricula pentru anul al II-lea, ghiduri pentru aplicarea programelor analitice, precum și 19 portofolii metodologice pentru aplicarea programelor analitice la anul II Școala profesională.

  10.02.1997 - Grupul Școlar I.C.M. Nr.3 se mută într-un nou local, cu 24 săli de clasă, 3 laboratoare și o sală de sport, situat pe strada Constantin Brâncoveanu nr. 101.

  01.09.1997 - Grupul Școlar I.C.M. Nr.3 devine Grupul Școlar I.C.M. "George Bibescu", la propunerea consiliului profesoral.

  2000-2002 - Grupul Școlar I.C.M. „George Bibescu” Craiova, prin Ordinul Ministrului Educatiei Naționale, este desemnat "unitate reprezentativă".

  2005 - Acreditarea școlii ca Academie Locala CISCO. Click

 2006 -2009 - Grupul Școlar I.C.M. "George Bibescu" este autorizat ca Centru pentru formarea adulților în meseriile tinichigiu carosier și mecanic auto.

  2009 - Grupul Școlar „George Bibescu” participa la proiectul ECVET-ASSET - SISTEMUL EUROPEAN DE CREDITE TRASFERABILE PENTRU EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

 2009 - Grupul Școlar „George Bibescu” inițiază și demarează proiectul POSDRU „Calificare la standarde europene in meseria de mecanic auto si tinichigiu carosier” – (CMATC).

 2010 - la 20 ani de la înființare, în unitate își desfășoară activitatea un colectiv format din 78 cadre didactice și didactice auxiliare, 13 nedidactice și 840 elevi, repartizați în 36 clase, cuprinși în următoarele forme de învățământ și specializări: învățământ liceal – curs de zi și curs seral (Filiera tehnologică, Profil tehnic, Tehnician operator tehnici de calcul, Tehnician în automatizări, Tehnician transporturi, Tehnician electrotehnist,Tehnician mecanic întreținere și reparații, Tehnician mecatronist,Tehnician electrician electronist auto), An de completare(Electrician exploatare joasă tensiune, Mecanic auto, Tinichigiu–vopsitor auto), Școală de arte și meserii (Lucrător în electrotehnică, Lucrător în mecanica de motoare, Lucrător în lăcătușerie mecanică structuri).

© 2015 - Site realizat de prof. Gabriel VLAD și inf. Cristi FIRAN